VYTÁPĚNÍ

Do našich staveb dodáváme buď klasický
teplovodní systém ústředního vytápění
plynem či elektrickou energií, nebo na
přání zákazníka dodáváme teplovzdušné
vytápění tepelným čerpadlem. Tepelné
čerpadlo umožňuje v zimním období vytápět
a v letním klimatizovat. Přitom dobře
kontroluje větrání celého domu. U pasivních
domů je nutné použít systém vytápění 
spojený s rekuperací.